Ειδοποίηση, Έντυπο Αίτησης, Επιλεξιμότητα, Μοτίβο Εξετάσεων

0

Το IBSAT είναι ένα τεστ που βασίζεται σε υπολογιστή (CBT), που αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Το IBSAT έχει διάρκεια 2 ωρών και στοχεύει στον έλεγχο της ικανότητας του αιτούντος σε ποσοτικές τεχνικές, ερμηνεία δεδομένων, επάρκεια δεδομένων, λεξιλόγιο, αναλυτικό συλλογισμό και αναγνωστική κατανόηση.

Εγγραφείτε για τις τελευταίες ενημερώσεις

Εγγράφηκε με επιτυχία.

Ήδη εγγεγραμμένος.

Το IBSAT διεξάγεται από Το Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης ICFAI (Δηλωμένο ως Θεωρούμενο Πανεπιστήμιο σύμφωνα με την Ενότητα 3 του νόμου UGC του 1956), για φοιτητές που αναζητούν εισαγωγή στα ακόλουθα προγράμματα:

 • 2ετές πρόγραμμα πλήρους απασχόλησης MBA στο IBS Hyderabad, IBS Dehradun και IBS Jaipur και IBS Bangalore (IFHE Off campus).
 • 4ετές πρόγραμμα Ph. D (Full Time/Part Time) στο IBS Hyderabad
 • 2 χρόνια πλήρους απασχόλησης PGPM (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση) σε 5 πανεπιστημιουπόλεις IBS – Ahmedabad, Gurgaon, Καλκούτα, Βομβάη και Πούνε

Εναλλακτικά, βαθμολογίες από το 2020 και μετά GMAT® / CAT / NMAT από το GMACTM / XAT γίνονται δεκτά στη θέση του IBSAT 2022. Για Διδακτορικό Πρόγραμμα: Οι απόφοιτοι IBS, οι κάτοχοι πτυχίου M.Phil και οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις UGC NET εξαιρούνται από το IBSAT 2022.

Ανοιχτή φόρμα αίτησης IBSAT 2022 – Κάνε αίτηση τώρα

Σημαντικές ημερομηνίες για την εξέταση IBSAT

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 01 Ιουλίου 2022 – 3rd εβδομάδα του Δεκεμβρίου 2022
Δοκιμή IBSAT2022 4ου εβδομάδα του Δεκεμβρίου 2022
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ IBSAT 2022 1η εβδομάδα Ιανουαρίου 2023
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2nd εβδομάδα του Ιανουαρίου 2023
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Φεβρουάριος/Μάρτιος 2023

Αιρετότητα

Για πρόγραμμα MBA/PGPM

 • Αποφοίτηση (οποιοσδήποτε κλάδος) με βαθμούς 50% και άνω με μέσο διδασκαλίας ως Αγγλικά.
 • Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον 15 χρόνια εκπαίδευσης (σε βάση 10+2+3 ή 10+2+4).
 • Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του αγγλικού μέσου κατά την αποφοίτηση πρέπει να υποβάλουν τη βαθμολογία TOEFL/NELT/IELTS έως 31 Μαΐου 2023.
 • Οι υποψήφιοι στο τελευταίο τους έτος πτυχίου πτυχίου μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει τις απαιτήσεις αποφοίτησής τους (συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών εξετάσεων / viva / εργασιών) πριν 31 Μαΐου 2023. Η εισαγωγή θα παραμείνει προσωρινή έως ότου προσκομίσουν φύλλα βαθμολογιών και πιστοποιητικά πτυχίου που θα αποδεικνύουν την επιλεξιμότητά τους. Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αποδεικτικών αποφοίτησης είναι 01 Νοεμβρίου 2023.
 • Τα κριτήρια επιλεξιμότητας θα ελεγχθούν από Αύγουστος 2023 Ως εκ τούτου, το βάρος της διασφάλισης ότι πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας βαρύνει αποκλειστικά τους υποψηφίους.

Για Διδακτορικό Πρόγραμμα στη Διοίκηση (Πλήρης/Μερική)

 • Αποφοίτηση (οποιοσδήποτε κλάδος) με βαθμούς 50% και άνω με μέσο διδασκαλίας ως αγγλικά και
 • Μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση (πλήρης φοίτηση με εξειδίκευση στο Μάρκετινγκ/Χρηματοοικονομικά/Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού/Λειτουργίες από Πανεπιστήμιο εγκεκριμένο από το UGC) με μόρια 55% και άνω ή
 • Μεταπτυχιακές σπουδές (πλήρους φοίτησης) στα Οικονομικά, το Εμπόριο, την Ψυχολογία, την Κοινωνιολογία, τη Δημόσια Διοίκηση, τη Στατιστική και τα Μαθηματικά ή σε συναφή κλάδο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο UGC στην Ινδία ή στο εξωτερικό με βαθμολογίες 55% και άνω. Οι υποψήφιοι στους οποίους προσφέρεται εισαγωγή απαιτείται να παρακολουθήσουν μαθήματα MBA πρώτου έτους ως προϋπόθεση για να συνεχίσουν στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών.

ή

 • Επαγγελματικό προσόν όπως CFA/ CA/ CWA/ CS με βαθμούς 55% και άνω.

Για Διδακτορικό Πρόγραμμα στα Οικονομικά (Πλήρης απασχόληση)

Αποφοίτηση με μόρια 50% και άνω και Μεταπτυχιακές σπουδές στα Οικονομικά ή συναφής πειθαρχία με βαθμούς 55% και άνω.

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον 17 χρόνια κανονικής εκπαίδευσης (σε βάση 10+2+3+2 ή 10+2+4+2).

Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για αγγλικό μέσο αποφοίτησης ή/και μετά την αποφοίτηση πρέπει να υποβάλουν τη βαθμολογία TOEFL/NELT/IELTS έως 31 Μαΐου 2023.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας θα ελεγχθούν από Αύγουστος, 2023 εμπρός. Ως εκ τούτου, το βάρος της διασφάλισης ότι πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας βαρύνει αποκλειστικά τους υποψηφίους.

Τέλος προγράμματος MBA/PGPM

Πανεπιστημιούπολη Αμοιβή (2 χρόνια)
IBS Hyderabad 16.02.000/-
IBS Bangalore (IFHE Off-Campus) 12.06.000/-
IBS Ahmedabad

IBS Gurgaon

IBS Βομβάη

IBS Καλκούτα

IBS Pune

9.09.000/-

IBS Dehradun

IBS Jaipur

6.03.000/-

Διαδικασία επιλογής

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις βάσει του IBSAT/GMATTM/ CAT/ NMAT από την GMACTM Το /XAT θα κληθεί για τη διαδικασία επιλογής στο Φεβρουάριος/Μάρτιος 2023. Η τελική επιλογή βασίζεται στην επίδοση στην Ομαδική Συζήτηση, την Προσωπική Συνέντευξη και το προηγούμενο ακαδημαϊκό ιστορικό.

Απόφαση εισαγωγής

Η τελική επιλογή βασίζεται στα προηγούμενα ακαδημαϊκά αρχεία και τις επιδόσεις των υποψηφίων σε ομαδικές συζητήσεις και προσωπικές συνεντεύξεις.

Υποτροφίες

Υποτροφίες αξίας Rs.10 crores για την τάξη 2023-25

 • Για κορυφαίους στις εισαγωγικές δοκιμασίες διαχείρισης IBSAT/NMAT/GMAT/CAT/XAT
 • Πιστοποιημένο CFA/CA/CS/ICWA
 • Τμήματα Αποφοίτων IBS
 • Θάλαμοι Αμυντικού Προσωπικού (Υπηρεσία/Συνταξιούχος)
 • Υποψήφιοι με σωματικές προκλήσεις
παρόμοιες αναρτήσεις

Schreibe einen Kommentar