Το Πανεπιστήμιο KR Mangalam συνεργάζεται με το Ίδρυμα EduSkills για την παροχή ψηφιακών δεξιοτήτων

0

Το Πανεπιστήμιο KR Mangalam αισθάνεται περήφανο που συνεργάζεται με το Ίδρυμα EduSkills στις 25 Μαΐου 2022.

Εγγραφείτε για τις τελευταίες ενημερώσεις

Εγγραφή με επιτυχία.

Ήδη εγγεγραμμένος.

ταίζω

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ EDUSKILL

Το EduSkills είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που βοηθά το ψηφιακό εργατικό δυναμικό της Ινδίας να γίνει έτοιμο για το Industry 4.0. Η αποστολή του είναι να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ του ακαδημαϊκού χώρου και της βιομηχανίας διασφαλίζοντας ότι το διδακτικό προσωπικό και οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε ένα πρόγραμμα σπουδών παγκόσμιας κλάσης.

Το ίδρυμα προσπαθεί να διαταράξει πλήρως τις μεθοδολογίες διδασκαλίας και το εκπαιδευτικό σύστημα της Ινδίας, το οποίο βασίζεται στις ΤΠΕ. Συγκεντρώνοντας όλους τους σημαντικούς ενδιαφερόμενους φορείς στο οικοσύστημα μέσω παρεμβάσεων δεξιοτήτων, συνεργάζονται στενά με φοιτητές, σχολές, εκπαιδευτικά ιδρύματα και κεντρικές/πολιτειακές κυβερνήσεις.

Η τριπλή μηχανή μας εστιάζει στον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο αντιμετωπίζοντας την Εκπαίδευση, την Απασχόληση και την επιχειρηματικότητα στο σύνολό της.

Συνεργασία μεταξύ Eduskill Foundation & KR Mangalam University

Πανεπιστήμιο KR Mangalam και η Eduskill αποφάσισαν να συνεργαστούν με σκοπό την επέκταση των ψηφιακών δεξιοτήτων στο σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προσφέροντας τεχνικά προγράμματα παγκόσμιας κλάσης για τη δικτύωση, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, το cloud computing και άλλες δεξιότητες 4.0 στους φοιτητές. Και τα δύο μέρη αποφάσισαν να συνεργαστούν στους τομείς της ανάπτυξης δεξιοτήτων, της εκπαίδευσης πληροφορικής και της ανάπτυξης εργατικού δυναμικού. Μερικοί από τους βασικούς τομείς στους οποίους θα εργαστούν και τα δύο μέρη συζητούνται παρακάτω:

  • Θα πραγματοποιηθούν εικονικά εργαστήρια και εκπαιδευτικές συνεδρίες για τους μαθητές.
  • Το πρόγραμμα EduSkills Talent Connect θα οργανωθεί για τους μαθητές.
  • Digital Connect Περιεχόμενο και μαθήματα έως και 8 παγκόσμια προγράμματα ακαδημιών για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου KRMangalam
  • Το EduSkill θα παρέχει προσωπική/απομακρυσμένη υποστήριξη για οποιαδήποτε αντιμετώπιση προβλημάτων απαιτείται κατά τη διαδικασία ενσωμάτωσης.
  • Οι EduSkills & AICTE θα διοργανώσουν προγράμματα πρακτικής άσκησης για φοιτητές
  • Οι μαθητές θα λάβουν διαπιστευτήρια σύνδεσης εφ‘ όρου ζωής της πλατφόρμας εκμάθησης

Σχετικά με το Πανεπιστήμιο KR Mangalam

Το KR Mangalam University είναι ένα πρωτοποριακό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκεται στο Gurugram της Haryana που ιδρύθηκε το 2013 βάσει του νόμου για το ιδιωτικό πανεπιστήμιο Haryana. Το Πανεπιστήμιο KR Mangalam είναι γνωστό για την αριστεία του στη διεπιστημονική εκπαίδευση και για την έρευνα και την καινοτομία του που προετοιμάζει τους μαθητές να γίνουν κοινωνικά υπεύθυνοι και να συμβάλουν στην οικοδόμηση του έθνους μέσω της μάθησης και των δεξιοτήτων τους. Το πανεπιστήμιο αναγνωρίζεται για τις αρετές του στην ποιότητα, την ισότητα, τη συνεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την επαγγελματική δεοντολογία, το KRMU είναι συνώνυμο με την ακαδημαϊκή αριστεία και την καινοτομία.

παρόμοιες αναρτήσεις

Schreibe einen Kommentar